แจ้งเลขที่พัสดุ ประจำเดือน พฤ...
ReadyPlanet.com


แจ้งเลขที่พัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
avatar
Admin


 สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุ Online ได้ ประมาณ 16.00 น. ของวันที่จัดส่ง 

โดยการนำเลขที่พัสดุไปคีย์ลงในช่องตรวจสอบสถานะพัสดุ EMS ของไปรษณีย์ 

 

 

 

 

จากนั้นกรอกเลขที่พัสดุ 13 หลัก ในช่องสี่เหลี่ยม ตัวอย่างเช่น EJ111222333TH 

 

แล้วกดปุ่ม "ยอมรับ" จะปรากฎสถานะของพัสดุครับ ^^

 

 

“ LASUPRINT หมึกพิมพ์คนไทย เพื่อคนไทย ”

       ผู้ตั้งกระทู้ Admin (info-at-lasuprint-dot-com) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2017-11-07 16:40:58


1

ความคิดเห็นที่ 22 (4091167)
avatar
lasuprint

LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  

 

1. ET947428882TH          แสงไทยเมทัล      นครปฐม

2.  ET974728848TH         รักนิรันดร์             ราชบุรี

3. ET947428879TH          โอเอฟิตติ้ง            สมุทรปราการ

4. ET947428905TH          ฐิติพร                   สกลนคร

5. ET947428896TH          ณัธฐยาน์              นครศรีธรรมราช

6. ET947428922TH          เอสเอสโอ             สมุทรปราการ

7. ET947428865TH          ศิริรัตน์                ชลบุรี

8. ET947428919TH          สุรัส                      ยะลา

9. ET947428851TH          มานะ                   ตราด

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-12-01 09:34:50


ความคิดเห็นที่ 21 (4090947)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  

1. ET947428953TH          อภิชัย               ตรัง

2.  ET599792536TH         พรชัย             ชลบุรี

3. ET947428967TH          เสาวลักษณ์     พัทลุง

4. ET599792496TH          พรธิดา            อุทัยธานี

5. ET599792540TH          สยามฟริท       สมุทรสาคร

6. ET599792553TH          คอมเทค           ภูเก็ต

7. ET59979267TH            เพ็ญวรรณ        ปราจีนบุรี

8. ET599792598TH          รุ่งทิพย์             ภูเก็ต

9. ET599792505TH          ณัฏฐิพรรณ      ลำปาง

10. ET947428936TH        เสาวรักษ์          ชลบุรี

11. ET947428940TH        บัญชา               ชลบุรี

12. ET599792584TH        ซูรีนา                ยะลา


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-30 09:33:24


ความคิดเห็นที่ 20 (4090679)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  

1. ET599791371TH          วรางคณา          เชียงใหม่

2.  ET599792641TH         สมาร์ททูลเทค  นนทบุรี

3. ET599791425TH          วรพัฒน์           ชลบุรี

4. ET599792575TH          หจกสิริธนา     ปทุม

5. ET599791399TH          สกล                อยุธยา

6. ET599791473TH          สุข                  สทุมรสาคร

7. ET599792624TH          ปฐวี                เชียงราย

8. ET599791411TH          ชาตโยดม        น่าน

9. ET599792638TH          จุมพล             กาญจนบุรี

10. ET599791456TH        กิติยา              นครราชสีมา

11. ET599791385TH        กนกวรรธน์    นครศรีฯ

12. ET599791460TH        ซีอัลมอนด์     สุราษฎร์ฯ

13. ET599791439TH        วีรศักดิ์           บรีรัมย์


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-29 08:52:02


ความคิดเห็นที่ 19 (4090201)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  รอบเย็น

1. ET599792615TH          กุลธีราวัลย์                          สุรินทร์

2.  ET599795350TH         ส.เจริญชัยค้าวัสดุ               ชลบุรี

3. ET599792332TH          เคดับเบิ้ลเอส                       กทม

4. ET599792377TH          ณัฎฐ์ปพน                           ชลบุรี

5. ET599792385TH          ออลเมทัล                            ปราจีนบุรี

6. ET599792425TH          เบญจวรรณ                         ปทุมธานี

7. ET5997T94203H          หจก.ไทยสิน                        อยุธยา

8. ET599792448TH          วิสูตร                                   สุรินทร์

9. ET599792346TH          ณริสสา                                นครปฐม

10. ET599792344TH        อัณศยาฎาร์                          นครศรีธรรมราช

11. ET5997921417TH     ธิติ                                         นครราชสีมา

12. ET599792394TH        ร้านเคเอสซี                           เพชรบูรณ์

13. ET5997T92482H        ตฤณพงศ์                              เลย

14. ET599793263TH        หจก.ณรงค์อะไหล่                นครศรีธรรมราช

15. ET599792522TH        ภาณุพัฒน์                             ร้อยเอ็ด

16.TH599792567TH        พงษ์พัฒน์                              ประจวบฯ


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-27 08:38:25


ความคิดเห็นที่ 18 (4090190)
avatar
lasuprint

LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 24  พฤศจิกายน 2560  รอบเช้า

1. ET599792235TH    ภาคิน                    ราชบุรี

2.  ET599792465TH   ภานุกรณ์                กระบี่

3. ET599792451TH    จีเอสโพรเจ็ค           ภูเก็ต

4. ET599792242TH    เชียงรายซัพพลาย    เชียงราย

5. ET599792187TH    ร้านเจ๊กา                   อุดรธานี

6. ET599792200TH    เพ็ญนภา                   สระบุรี

7. ET599792479TH   ทิฐิ                             ประจวบฯ

8. ET599792195TH   สมชาย                       นครปฐม

 


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

 

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint (info-at-lasuprint-dot-com)วันที่ตอบ 2017-11-27 08:12:48


ความคิดเห็นที่ 17 (4089804)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  

1.ET599791487H              ร้านเอกวิทยาภัณฑ์          สกลนคร

2.ET599792156H              กิติยา                                นครราชสีมา

3.ET599792045H              สำเพ็งเชียงราย                 เชียงราย

4.ET599792085H              นิตยา                                นนทบุรี

5.ET599792160H              ฟาเนทเซ็นเตอร์               นครราชสีมา

6.ET599792054H              สมเกีรยติ                          นครราชสีมา

7.ET599792139H              ณัฐพงษ์                            ชลบุรี

8.ET599792108H              เอส บี อาร์                         ปราจีนบุรี

9.ET599792142H              สมคิด                               ภูเก็ต

10.ET599792037H            ภควดิท                           ปทุมธานี

11.ET599792010H            จัตตาฬีย์                           เชียงราย

12.ET599792125H            ร้านเจ๊กา                            อุดรธานี

13.ET599792111H            ศรายุทธ                             ชลบุรี

14.ET599792099H            พิธธร                               สุราษฎร์ธานี

15.ET599792068H            ชัยณรงค์                           ชลบุรี

16.ET599792071H            พราวพิชชา                        ชลบรี

 


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

 

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-23 22:24:08


ความคิดเห็นที่ 16 (4089546)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  

1.ET599791487H              ร้านเอกวิทยาภัณฑ์           สกลนคร

2.ET599792156H              กิติยา                               นครราชสีมา

3.ET599792045H              สำเพ็งเชียงราย                 เชียงราย

4.ET599792085H              นิตยา                               นนทบุรี

5.ET599792160H              ฟาเนทเซ็นเตอร์              นครราชสีมา

6.ET599792054H              สมเกีรยติ                         นครราชสีมา

7.ET599792139H              ณัฐพงษ์                           ชลบุรี

8.ET599792108H              เอส บี อาร์                        ปราจีนบุรี

9.ET599792142H              สมคิด                               ภูเก็ต

10.ET599792037H            ภควดิท                            ปทุมธานี

11.ET599792010H            จัตตาฬีย์                          เชียงราย

12.ET599792125H            ร้านเจ๊กา                           อุดรธานี

13.ET599792111H            ศรายุทธ                           ชลบุรี

14.ET599792099H            พิธธร                               สุราษฎร์ธานี

15.ET599792068H            ชัยณรงค์                          ชลบุรี

16.ET599792071H            พราวพิชชา                      ชลบรี

17.ET599792023TH         สุริยา                               ระยอง

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-22 17:29:20


ความคิดเห็นที่ 15 (4089413)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เย็น  

1.ET599791907H              วิชัย                  สุโขทัย

2.ET599791941TH           ณัฐพล                น่าน

3.ET599792006TH           ธนากร               อุดรธานี

4.ET599791990TH           กฤช                    อุบลลราชธานี

5.ET599791938TH           สุเมธ                   ลำปาง

6.ET599791898TH           แอ๊ดวานซ์           ลำปาง

7.ET599791897TH           พระมหาวรวิทย์  นครปฐม

8.ET599791915TH           ศรราม                 นครศรีธรรมราช

9.ET599791853TH           เยทา                     ชลบุรี


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-22 09:30:25


ความคิดเห็นที่ 14 (4088845)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เย็น  

1.ET599791535TH           ตรีเพชร                         กทม

2.ET59979751TH             เกรียงไกร                      สงขลา

3.ET599791703TH           รักษ์เพ็ญ                       สมุทรปราการ

4.ET599791694TH           สุรจิต                            ชลบุรี

5.ET599791972TH           จิรัญญา                         นครศรีธรรมราช

6.ET599791717TH           หจก ซุปเปอร์เจ๊ต         มหาสารคาม

7.ET599791748TH           โอเวอร์ออล                  ปทุมธานี

8.ET599791734TH           ธ.ออมสินปาย             แม่ฮ่องสอน

9.ET599791875TH           โอเอ ฟิตติ้ง                 สมุทรปราการ

10.ET599791924TH         จิรณัฎฐ์                      สมุทรปราการ

11.ET599791969TH         สวัสดีรีสอร์ท             ภูเก็ต

12.ET599791955TH         จันทร์แรม                 สุโขทัย

13.ET599791884TH         นอ.สมชาย                อยุธยา

14.ET599791725TH         วันทกานต์                 เชียงราย

15.ET599791896TH         วีระศักดิ์                    สมุทรปราการ

16.ET599791755TH         ศักดิ์พัฒน์                 นนทบุรี


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-17 18:04:51


ความคิดเห็นที่ 13 (4088844)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เช้า

1.ET599791218TH           พนิดา                        ชลบุรี

2.ET599791266TH           narongthawat          ปราจีน

3.ET599791249TH           มณฑิรา                      นครปฐม

4.ET599791782TH           ยงเกียรติ                     ประจวบฯ

5.ET599791796TH           สุนีย์                            อุตรดิตถ์

6.ET599791840TH           พิชิตพล                      สกลนคร

7.ET599791805TH           อำเภอนาน้อย              น่าน

8.ET599791822TH           ฉัตรชัย                       ชลบุรี

9.ET599791836TH           กิติยา                          นครราชสีมา

10.ET599791819TH         รร.ประชานุเคราะห์   นครศรีธรรมราช

11.ET599791779TH         วิชัย                            สุโขทัย

12.ET599791221TH         ลำพูน                         นครปฐม

13.ET599791235TH         จสต.ศราวุธ                เชียงใหม่

14.ET599791270TH         ร้าน Mbcom               แม่ฮ่องสอน


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-17 17:44:34


ความคิดเห็นที่ 12 (4088840)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

1.ET599795965TH           ไท เทเลคอม         ชลบุรี

2.ET599791337TH           ณิชฐานันตร์         ประจวบฯ

3.ET599791252TH           นันทนา                 ราชบุรี

4.ET599795957TH           นิศานาถ               ประจวบฯ

5.ET599791354TH           อัครเดช                นครศรีธรรมราช

6.ET599791297TH           ณัทธร                  กทม

7.ET599791306TH           รุ่งวิทย์                สุราษฎร์ฯ

8.ET599796008TH           ทศพร                 สุราษฎร์ฯ

9.ET599791310TH           ทิวากร                ชลบุรี

10.ET599791345TH         ไพฑูรย์              นครศรีธรรมราช

11.ET599795926TH         จรรยา                ชัยนาจ

12.ET599791495TH         ธีระศักดิ์             กาญจนบุรี


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-17 17:23:38


ความคิดเห็นที่ 11 (4088709)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

1.ET599795991TH           สุทธิรักษ์          จันทบุรี

2.ET599795909TH           นิลยา                อุดรธานี

3.ET599795943TH           กนกวรรณ        เชียงใหม่

4.ET599795824TH           โยษิตา               สุราษฎร์

5.ET599795988TH           ธนกฤต              สุราษฎร์

6.ET599795784TH           พณิตา                ชลบุรี

7.ET599795930TH           ภาสกร               สุราษฎร์

8.ET599795815TH           สุภาวิรี                ปทุมธานี

9.ET599795798TH           สุไลมาน              ยะลา

10.ET599795838TH         นันทะวัสดุ          สงขลา

11.ET599795890TH         สุวัฒน์                 นครสวรรค์

12.ET599795807TH         อภิชาต                 สระบุรี

13.ET599795841TH         สุทธิพงษ์              เชียงใหม่

14.ET599795974TH         ขนิษฐา                  ระยอง

15.ET599795872TH         ชลธิชา                   พิจิตร


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-17 09:33:04


ความคิดเห็นที่ 10 (4088707)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

1.ET599795775TH     จตุพล                      นครปฐม

2.ET599795740TH     เกียรติชัย                 สมุทรปราการ

3.ET599795869TH    ไพศาล                     นครสวรรค์

4.ET599795550TH     ฉัตรชัย                    ชลบุรี

5.ET599795546TH     Rieophai                 กทม

6.ET599795736TH    อนิรุท                        เชียงใหม่

7.ET599795722TH     เอที อินซูเลชั่น         สมุทรปราการ

8.ET599795705TH      ชมพูนุช                   ลำปาง

9.ET599795532TH      ไทยยอดทิพย์          ประจวบคีรีขันธ์

10.ET599795696TH     เชิง เหยิง                ฉะเชิงเทรา

11.ET599795855TH    หจกอำนาจเจริญ     อำนาจเจริญ

12.ET599795719TH     นพพล                     อยุธยา

13.ET599795767TH    รุ่งนภา                      แพร่

14.ET599796753TH    โพธิภูมิ                     ภูเก็ต


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-17 09:28:50


ความคิดเห็นที่ 9 (4088701)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ( เย็น )             

1.ET599795565TH   ยงยุทธ                           นครพนม

2.ET599795648TH   บุญพลกิจ                       เชียงใหม่

3.ET599795603TH   กมลชนก                        เชียงใหม่

4.ET5997995634TH  หจก เควีพริ้นติ้ง           เชียงใหม่

5.ET5997995682TH  กรองกาญจน์                ชลบุรี

6.ET599795617TH  ยุพัตสา                           ชลบุรี

7.ET599795563TH  โรงแรมคริสตัลละไม     สุราษฎร์ธานี

8.ET599795594TH  ชลิต                               ปัตตานี

9.ET5997TH           วรพรรณ                         สุราษฎร์ธานี


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-17 09:19:54


ความคิดเห็นที่ 8 (4088700)
avatar
lasuprint

LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (เช้า)          

1.ET599795400TH           กฎหมายวิวัธน์       สตูล

2.ET599795475TH           รินรส                     เพชรบุรี

3.ET599795427TH           กฤษณะ                  ประจวบฯ

4.ET599795461TH           วสันต์                     ตาก

5.ET599795373TH           ณัฐณิชา                  ตาก

6.ET599795651TH           ไพศาล                   นครปฐม

7.ET599795387TH           ปริยาฎา                 นครราชสีมา

8.ET599795444TH           จอมใจ                   ชลบุรี

9.ET599795395TH           ร้านพิมพ์พิมาน     ชลบุรี

10.ET599795435TH         นภชนก                  นครปฐม

11.ET599795413TH         มาณิชกา                อยุธยา

12.ET599795679TH         ร ต ท เสรี              แพร่

13.ET599795665TH         วัฒนา                  นครพนม

14.ET599795625TH         ภรันยู                   ชุมพร


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8 

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint (info-at-lasuprint-dot-com)วันที่ตอบ 2017-11-17 09:10:25


ความคิดเห็นที่ 7 (4087209)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560          

1.ET599795492TH           สาธารณสุขวังน้ำเย็น สระแก้ว

2.ET599795501TH           วรรณา                        ปทุมธานี

3.ET599795489TH           ณัฐณิชา                       อยุธยา

4.ET599795360TH           ซูไหลัน                        ปัตตานี

5.ET599795515TH           สายพาน                       สุพรรณบุรี

6.ET599795529TH           วิรัญดา                          ลำปาง

7.ET599795325TH           อรกานต์                        ปัตตานี

8.ET599795458TH           ลิ้มเจริญ                         เพชรบุรี    

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint (info-at-lasuprint-dot-com)วันที่ตอบ 2017-11-09 12:32:04


ความคิดเห็นที่ 6 (4086990)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560            1.ET599795285TH  ธิติ                                   นครราชสีมา

2.ET599795237TH   ประกิจ                              สระบุรี

3.ET599795245TH    เทพเทวัญ                         มหาสารคาม

4.ET599795210TH    นวลทิพย์                          ชลบุรี

5.ET599795311TH    ดวงเดือน                           อยุธยา

6.ET599795271TH    อโนชา                               กรุงเทพ

7.ET599795342TH    พระมหาโกรศชนรรทน์    จันทบุรี

8.ET599795339TH    ธนกฤค                              กาญนบุรี

9.ET599795078TH    เอสเอสเค โลหะ                 สระบุรี

10.ET599795121TH  พัชรินทร์                           สมุทรปราการ

11.ET599795268TH   จสอ.ชยุต                          อุดรธานี

12.ET599795254TH   ชาญกิจ                             นครศรีธรรมราช

13.ET597795356TH   ชาตรี                                 น่าน

14.ET599795197TH   คุณวี                                  สงขลา

15.ET599795308TH   ชัยอนันต์                           ชลบุรี

16.ET599795118TH   กานต์โซลูชั่น                     นครสวรรค์

17.ET599795166TH  รินดา                                  ชลบุรี

18.ET599795152TH   MKFF                               ปทุมธานี

19.ET599795206TH  ธนกร                                   ตาก

20.ET599795081TH  รร.กวดวิชาไอเคลฟ             ชลบุรี

21.ET599795223TH   วรวุฒิ                                  สุพรรณบุรี

22.ET599795183TH    สุขใจ                                 อยุธยา

23.ET599795299TH    กัมปนาท                           นครศรีธรรมราช                                  

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2017-11-08 15:32:28


ความคิดเห็นที่ 5 (4086842)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560

1.ET599795104TH  สมเกียรติ          สระบุรี

2.ET 599795064TH  ไพโรจน์           สุราษฎร์ธานี

3.ET599795149TH  พรธิดา              อุทัยธานี

4.ET599795095TH  สุรจิตร              ชลบุรี

5.ET 955795055TH  ศิวะยา              ชลบุรี

6.ET599794917TH  โอฮาโย่ โดกี้       เชียงใหม่

7.ET599794996TH  ยศวีย์                นครศรีธรรมราช

8.ET599795033TH  อาบีบะ              นราธิวาส

9.ET599794925TH  บ.แม่ตังกวย      ราชบุรี

10.ET599794982TH  นุชรัตน์           นครราชสีมา

11.ET599795135TH  เอกสิษฐ์           พังงา

12.ET599794903TH  รัตนาพร          ชลบุรี

13.ET 599794948TH  กาญจนา          ชัยนาจ

14.ET599794951TH  ธนชัย                สมุทรปราการ

15.ET599795170TH  ณฐาภพ              เชียงราย

16.ET599795047TH  ศุภาริช                ระยอง

17.ET599794934TH  อมรศักดิ์            นครสวรรค์

18.ET599795002TH  ภานุวัฒน์           สมุทรสาคร

19.ET599794965TH  นพนารา             ปทุมธานี

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint (info-at-lasuprint-dot-com)วันที่ตอบ 2017-11-07 17:33:00


ความคิดเห็นที่ 4 (4086838)
avatar
Admin

LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 รอบเย็น

1.ET599794735TH  ฉัตรชัย   ชลบุรี

2.ET599794789TH  คมษร     สงขลา

3.ET599794775TH  นภดล     นครปฐม

4.ET599794979TH  ซัมเซอร์วิส  ชลบุรี

5.ET599794801TH  ธนะพล      ฉะเชิงเทรา

6.ET599794877TH  จารุวิศวะ   นครศรีธรรมราช

7.ET599794885TH  จารุวิศวะ   นครศรีธรรมราช

8.ET599795020TH  ธงเพชร      ประจวบคีรีขันธ์

9.ET599794832TH  บ้านทับบา  ขอนแก่น

10.ET599794829TH  ยุทธภูมิ     นครราชสีมา

11.ET599794815TH  สมบรูณ์    ประจวบคีรีขันธ์

12.ET599794625TH  เจอิ๊งค์       ชลบุรี

13.ET599794846TH  สยามนอร์ทเทิร์นซับพลาย   เชียงใหม่

14.ET599794863TH  ฮันซา   กทม.

15.ET599794850TH  เหล็กสยามอินเตอร์เวิร์ค  สมุทรสาคร

16.ET599795016TH  บิ๊กแบงค์การเกษตร   นครสวรรค์

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin (info-at-lasuprint-dot-com)ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-11-07 17:14:48


ความคิดเห็นที่ 3 (4086836)
avatar
Admin

LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 รอบเช้า

1.ET599794660TH  นุชรัตร์    นครราชสีมา

2.ET599794727TH  เทรเชอร์ บ๊อกซ์  กทม.

3.ET599794585TH  เทศโก้โลตัส  สมุทรสาคร

4.ET599794639TH  Nisit    สงขลา

5.ET599794599TH  สิรวีร์   ชลบุรี

6.ET599794656TH  ชาญชัย    ตราด

7.ET599794571TH  ธนกฤต    สุราษฎธานี

8.ET599794687TH  อภิวัฒน์    กาฬสินธุ์

9.ET599794642TH  คลินิกหมอสุภารัตน์  ตรัง

10.ET599794713TH  ธนาคารกสิกรไทย   ภูเก็ต

11.ET599794700TH  โกลบอล เอชเทค      ปราจีนบุรี

12.ET599794625TH  ฐาปนี   บึงกาฬ

13.ET599794695TH  อ่าวนาง  กระบี่

14.ET599794673TH  กฤศ    ชลบุรี

15.ET599794611TH  อุทุมพร  มหาสารคาม

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin (info-at-lasuprint-dot-com)ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-11-07 17:00:59


ความคิดเห็นที่ 2 (4086832)
avatar
Admin

LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560

1.ET599794537TH  สำนักงานที่ดิน จ.ชลบุรี    ชลบุรี

2.ET599794523TH  มหาราช เอ็น จี วี   ลำปาง

3.ET599794545TH  ปภาศรี    นนทบุรี

4.ET599794568TH  พงศ์ปกันต์   ปทุมธานี

5.ET599794435TH  พัชรี   มหาสารคาม

6.ET599794554TH  สุภาพร  เชียงใหม่

7.ET599794510TH  Kirincondo  นนทบุรี

8.ET599794608TH  คิงส์ไลเตอร์ อินดัสตรี้  เชียงราย

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin (info-at-lasuprint-dot-com)ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-11-07 16:45:22


ความคิดเห็นที่ 1 (4086831)
avatar
Admin

LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

1.ET599794497TH  เดชา  นครปฐม

2.ET599794421TH  ชยพล  สมุทรปราการ

3.ET599794418TH  เบญจมาศ  สงขลา

4.ET599794466TH  ต้นติพงษ์   ภูเก็ต

5.ET599794470TH  อำนาจ   ราชบุรี

6.ET599794483TH  กุลธิดา   เชียงใหม่

7.ET599794452TH  ยามาฮ่า อาร์ท ชลบุรี

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin (info-at-lasuprint-dot-com)ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2017-11-07 16:43:131


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล