แจ้งเลขที่พัสดุ ประจำเดือน มก...
ReadyPlanet.com


แจ้งเลขที่พัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2561
avatar
Admin


   สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุ Online ได้ ประมาณ 16.00 น. ของวันที่จัดส่ง 

โดยการนำเลขที่พัสดุไปคีย์ลงในช่องตรวจสอบสถานะพัสดุ EMS ของไปรษณีย์ 

 

 

 

 

จากนั้นกรอกเลขที่พัสดุ 13 หลัก ในช่องสี่เหลี่ยม ตัวอย่างเช่น EJ111222333TH 

 

แล้วกดปุ่ม "ยอมรับ" จะปรากฎสถานะของพัสดุครับ ^^

 

 

“ LASUPRINT หมึกพิมพ์คนไทย เพื่อคนไทย ”

       ผู้ตั้งกระทู้ Admin (info-at-lasuprint-dot-com) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2018-01-04 16:47:02


1

ความคิดเห็นที่ 9 (4098507)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 16  มกราคม 2561

1.ET947427357TH           พรเทพ                   สมุทรปราการ

2.ET947427343TH           สุเนตรา                 นครสวรรค์

3.ET9474272772TH         ปิยภรณ์                 นครราชสีมา

4.ET947427286TH           อลัน                       ชลบุรี

5.ET947427309TH           สุประวีณ์               ปทุมธานี

6.ET947427269TH           อรสา                      สมุทรปราการ

7.ET947427330TH           สุเทพ                     ปราจีนบุรี

8.ET947427312TH           ณัฐพงศ์                 เชียงราย

9.ET947427241TH           ศิริพร                     สมุทรปราการ

10.ET947427326TH         พะเยาว์                  ปราจีนบุรี

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2018-01-16 23:26:06


ความคิดเห็นที่ 8 (4098033)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 12  มกราคม 2561  รอบเย็น

1.ET947427136TH           เพชรรัตน์                            นครสวรรค์

2.ET947427119TH           ผกาภรณ์                             ชุมพร

3.ET947427140TH           ประเวช                               นครศรีธรรมราช

4.ET947427105TH           มหาคอนเทนเนอร์             สมุทรสาคร

5.ET947427184TH           ชัยยศ                                  กาญจนบุรี

6.ET947427175TH           ไ ฮเอ็กซ์                             ปทุมธานี

7.ET947427215TH           ณัฐกานต์                            ขอนแก่น

8.ET947427122TH           Doggy                               ประจวบคีรีขันธ์

9.ET947427082TH           วรกร                                 ปราจีนบุรี

10.ET947427224TH         วรวิทย์                               กรุงเทพฯ

11.ET947427198TH         สมโชค                              ปัตตานี

12.ET947427167TH         วุฒิกร                               ชุมพร

13.ET947427207TH         กริช                                  เพชรบูรณ์

14.ET947427079TH         ภาณุพันธ์                         ลำปาง

15.ET947427153TH         ชาตรี                               ปทุมธานี

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2018-01-14 23:21:10


ความคิดเห็นที่ 7 (4098032)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 12  มกราคม 2561 เช้า

1.ET947427003TH           พิทาภรณ์               ชลบุรี

2.ET947427096TH           พงศธร                   เพชรบุรี

3.ET947427017TH           Madhav                 สุราษฎ์ธานี

4.ET947427065TH           เจษฎา                    ประจวบคีรีขันธ์

5.ET947426997TH           สกลวัฒนกิจ           สกลนคร

6.ET94746966TH             ศุภนัฐ                     บุรีรัมย์

7.ET947426918TH           ณรงค์ชัย                ชลบุรี

8.ET947426970TH           ณัฐนนท์                ปัตตานี

9.ET947426904TH           รุ่งทิพย์                  ภูเก็ต

10.ET947426802TH         ทันตกรรม            ปทุมธานี

11.ET947426952TH         วุฒิกร                    ชุมพร

12.ET947427048TH         อภิสิทธิ์                 ประจวบคีรีขันธ์

13.ET947427025TH         สุวิมล                    กาญจนบุรี

14.ET947426949TH         จิราพร                   สกลนคร

15.ET947426983TH         บ.วุฒิพงศ์             ราชบุรี

16.ET947426895TH         จารุวรรณ              ปทุมธานี

17.ET947426921TH         เพ็ญประภา           อุบลราชธานี

18.ET947427051TH         EARTH                บุรีรัมย์

19.ET947427034TH         สุดารัตน์                บุรีรัมย์

20.ET947426881TH         ศิริรัตน์                  อยุธยา

21.ET947426935TH         บ.ธนัตพร              กรุงเทพฯ

22.ET94742684TH           ฟาร์เบอร์               สมุทรปราการ

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2018-01-14 23:16:38


ความคิดเห็นที่ 6 (4098030)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 11 มกราคม 2561

1.ET947426855TH           พรธิดา                  อุทัยธานี

2.ET947426714TH           TOOLS                ชลบุรี

3.ET94746731TH             กมลฉัตร               กาญจนบุรี

4.ET947426688TH           ยุพา                      อุทัยธานี

5.ET947426759TH           สุรินทร์                จันทบุรี

6.ET947426691TH           สโรชา                  สงขลา

7.ET947426833TH           จาตุรัตน์              ปทุมธานี

8.ET947426878TH           เรวัตร                 ฉะเชิงเทรา

9.ET947426762TH           สมศักดิ์              หนองคาย

10.ET947426816TH         จีระศักดิ์             อุบลราชธานี

11.ET947426864TH         ไทยทอยส์          เพชรบูรณ์

12.ET94742680TH           สมนึก                สมุทรปราการ

13.ET947426793TH         ธรา                    นครปฐม

14.ET947426728TH         สมชัย                สมุทรปราการ

15.ET947426776TH         พัฒนณัฐ           สงขลา

16.ET947426705TH         จุมพล               กาญจนบุรี

17.ET947426820TH         ธงชัย                กรุงเทพฯ

18.ET947426745TH         อัครพล             สงขลา

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2018-01-14 23:13:02


ความคิดเห็นที่ 5 (4098029)
avatar
lasuprint

LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 10 มกราคม 2561

1.ET947426674TH           มรกต                              สมุทรปราการ

2.ET947426467TH           ธาระ                              ชลบุรี

3.ET947426419TH           ประคอง                         ลพบุรี

4.ET947426630TH           EARTH                        Buri rum

5.ET947426422TH           วีระพงศ์                       แม่ฮ่องสอน

6.ET947426643TH           รร.บ้านน้อยพัฒนา     นครราชสีมา

7.ET947426665TH           โพฌซ                         กาญจนบุรี

8.ET947426657TH           ทีที                              ระยอง

9.ET947426569TH           ปิยะรัตน์                     สงขลา

10.ET947426507TH         สมจิตร                       ปราจีน

11.ET947426515TH         กสท                           แม่ฮ่องสอน

12.ET947426484TH         พิชิต                           หนองบัวลำภู

13.ET947426475TH         นัฐทญา                      ยโสธร

14.ET947426453TH         สิทธิชัย                      กาญจนบุรี

15.ET947426524TH         นัฐวิไล                      นครราชสีมา

16.ET947426498TH         เอเชียแม็คเนติกซ์     สมุทรปราการ

17.ET947426612TH         นพเกตุ                     สุราษฎร์ธานี

18.ET947426538TH         ชนินทร์                   สงขลา

19.ET947426590TH         พญ.อุษา                  นครศรีธรรมราช

20.ET947426586TH         ฐานันท์                   สมุทรปราการ

21.ET947426440TH         พีทีจี                       ชุมพร

22.ET947426541TH         แกรนด์ฟาวาด        กรุงเทพฯ

23.ET9474----TH              จงดี                        ชลบุรี

24.ET947426555TH         ผดุงเกียรติ              กาฬสินธุ์

25.ET947426436TH         กฤษดา                   เชียงใหม่

26.ET947426609TH         เอ.ที ปิโตเลียม        ชลบุรี

27.ET947426626TH         วรางคณา               สมุทรสาคร

28.ET947426572TH         ลิ้มเจริญ                 เพชรบุรี
ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2018-01-14 23:07:38


ความคิดเห็นที่ 4 (4098028)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่ 09 มกราคม 2561

LASUPRINT                     รายชื่อ                     จังหวัด

1.ET599793528TH           วิทวัส                 กำแพงเพชร

2.ET599793488TH           บจก.ทีเอส          สมุทรสาคร

3.ET599793562TH           วรกฤต                พะเยา

4.ET599791629TH           แสงเดือน            ยโสธร

5.ET599793559TH           ธีระชัย                ชุมพร

6.ET599793426TH           อำนาจ                 ชลบุรี

7.ET599793315TH           หจก.รับเบอร์       บึงกาฬ

8.ET599793386TH           ชรัตน์                   เพชรบุรี

9.ET599793443TH           อัครวุฒิ                ตรัง

10.ET599793620TH         ธีระพงศ์              ปทุมธานี

11.ET599793412TH         เคนดอลล์             นครปฐม

12.ET599793940TH         แรม                      กาญจนบุรี

13.ET599793341TH         ธนภัทร                สระบุรี

14.ET599793465TH         จิตรณรงค์           นครศรีธรรมราช

15.ET599793409TH         อภิวัฒน์               ศรีษะเกษ

16.ET599793324TH         บุญฑริกา            นครปฐม

17.ET599793505TH         ชาลิสา                 ปราจีนบุรี

18.ET5997T93545H         บุญทอง               ชลบุรี

19.ET599794378TH         จารุวรรณ            ปทุมธานี

20.ET599793307TH         ศรัณย์                 เลย

21.ET599793928TH         วรังสิยา              ประจวบคีรีขันธ์

22.ET599793369TH         พงศธร               เพชรบุรี

23.ET599793355TH         Natthamon        เชียงใหม่

24.ET599793560TH         มาร์กอน             ชลบุรี

25.ET599793514TH         ประเทือง            สุโขทัย

26.ET599793531TH         ดำรง                   ฉะเชิงเทรา

27.ET599793491TH         อภิวัฒน์             ชัยภูมิ

28.ET599793457TH         จาริยา                 เลย

29.ET599794378TH         บุญยพลกิจ         เชียงใหม่

30.ET599793474TH         วอล์แปดริ้ว         ฉะเชิงเทรา

31.ET599793593TH         รร.สังคม             สงขลา

32.ET599793390TH         ศิริพร                  เชียงราย


ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

 

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2018-01-14 22:58:43


ความคิดเห็นที่ 3 (4097024)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT  แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่  05 มกราคม  2561 รอบเย็น

1.ET599793165TH           อรรถพงษ์                              ระนอง

2.ET599793219TH           ภัณพงศ์                                 อยุธยา 

3.ET599791382TH           ยติวัฒน์                                 กระบี่

4.ET599793222TH           อุบลอาร์เอฟแล็บ                   อุบลราชธานี

5.ET599793240TH           ปริญาการพิมพ์                     นครพนม

6.ET599793196TH           นัฎฐ์กานดา                          สมุทรสาคร

7.ET599793284TH           อ็อกซ์อาย จำกัด                   สวนหลวง

8.ET599793267TH           พี เอส อี                                ราชบุรี

9.ET599793205TH           ร้านจิตรชญา                        เลย

10.ET599793179TH         พลพจน์                               กาฬสินธุ์

11.ET599793275TH         สุธรรมมา                            พิษณุโลก

12.ET599793236TH         อภิญญา                               สงขลา
ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2018-01-09 09:11:08


ความคิดเห็นที่ 2 (4096535)
avatar
lasuprint

 LASUPRINT  แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่  05 มกราคม  2561

1.ET599792981TH           ณัฐนนท์                               ตาก

2.ET599793029TH           อุไร                                      สมุทรปราการ

3.ET599793050TH           ภัทร์นฤน                             สุราษฎร์ฯ

4.ET599793151TH           สุธาลักษณ์                           น่าน

5.ET599793103TH           ทรงศักดิ์                              มหาสารคาม

6.ET599793253TH           ทีทีซี                                    สมุทรสาคร

7.ET599793094TH           อภิชาต                                สุพรรณบุรี

8.ET599793125TH           วุฒิกร                                  ชุมพร

9.ET599793117TH           ประมวล                              สุราษฎร์ฯ

10.ET599793015TH         ส.สามศรี                             ชัยภูมิ

11.ET599792995TH         หจก เค.วี พริ้นติ้ง                เชียงใหม่

12.ET599793077TH         ภคมน                                  ชลบุรี

13.ET599793063TH         ไกรวุฒิ                                แพร่

14.ET599793148TH         ขวัญรวี                               ภูเก็ต

15.ET599793032TH         พรลาภ                               ปทุมธานี

16.ET599793134TH         สุพรรษา                            ฉะเชิงเทรา

17.ET599792978TH         ซีพีเอส อินเตอร์                นครราชสีมา
ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
 091-4052555,02-8833797-8

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2018-01-05 11:31:27


ความคิดเห็นที่ 1 (4096516)
avatar
lasuprint

 

LASUPRINT  แจ้งสถานะการจัดส่ง ตลับหมึกเลเซอร์ วันที่  04  มกราคม  2561 

1.ET599792947TH อารีฟ  ปัตตานี 
2.ET599792862TH แมค มหาสารคาม มหาสารคาม
3.ET599792955TH คมกฤช  ชลบุรี 
4.ET947431161TH ทัดตา  นนทบุรี 
5.ET599792814TH ยุทธนา  สมุทรปราการ
6.ET599792902TH พันเอกยอด  นครปฐม
7.ET599792876TH ร้านเทคนิค ศรีษะเกษ
8.ET599792880TH ทิพย์ธิดา นครราชสีมา
9.ET599792805TH สุรจิต  ชลบุรี 
10.ET599792831TH ปิยะกานต์ สุรินทร์ 
11.ET947431201TH ทศพร  เชียงราย 
12.ET599792828TH อริศรา  เชียงใหม่
13.ET599792859TH ชลิดา ราชบุรี
14.ET599792916TH โนรี  กำแพงเพชร
15.ET599792920TH วิทวัส กำแพงเพชร

ถ้าไม่ได้รับสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 091-4052555,02-8833797-8

 

ผู้แสดงความคิดเห็น lasuprint วันที่ตอบ 2018-01-05 10:35:411


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล